Akupunktur

Laser Akupuntur

Hacamat

Tıbbi Sülük

Ozon Tedavisi

  • ADANA NÖral Terapİ merkezİ

Nöral Terapi:
Otonom sinir sistemini lokal anesteziklerle etkileyerek çalışmasını düzene sokan bir enjeksiyon tedavisidir.
Otonom sinir sistemi; vücudun otomatik işlevlerini düzenleyen sinir sisteminin bir parçasıdır. Otonom sinir sistemi her hücreye ulaşan, her hücrenin bilgisini tüm vücuda anında ulaştıran ve çalışmalarını kontrol eden bir biyoelektriksel ağdır. Bir insandaki bu ağı ucuca eklediğimizi varsayarsak dünyanın etrafını 12 defa dolaşabilir uzunluktadır. Bu ağdaki bozukluklar tüm hastalıklarımızın temelini oluşturur. Kalbin çalışması, Kan basıncının kontrolü, yiyeceklerin sindirimi, bağırsak hareketleri, idrar çıkarma, cinsel işlevler, adet görme, terleme ve vücut sıcaklığının ayarlanması gibi temel olaylar otonom sinir sisteminin kontrolündedir. Bu sistemdeki bir düzensizlik çarpıntı, hazımsızlık, kabızlık, iktidarsızlık, adet düzensizliği gibi birtakım belirtilere yol açar.

Buradan hastalıkların otonom sinir sistemi üzerinden belirtiler verdiği anlamını çıkartabiliriz. Öyleyse hastalıkların tedavisi de bu sistem üzerinden yapılabilir. Nitekim gerek nöral terapi gerekse akupunktur tedavisinde hastalıkların tedavisi otonom sinir sistemine müdahale edilerek yapılmaktadır.

Nöral terapi de tıpkı akupunktur ve ozon tedavisi gibi vücudun iç dinamiklerini harekete geçirerek hastalıkları tedavi eden, geniş kullanım alanına sahip bir yöntemdir. Fiziki bedenimizden çok enerji bedenimizde oluşan blokajlara yönelik bir tedavi yöntemidir.

Hastalanmış organımızla ilgilenmekle beraber, organın üzerinde sekonder blokajlara neden olan, Nörovegetativ sistemde sıkıntı yaratan sorunlara çözüm arar.
Enjeksiyonla %1 lik Lokal anestetik ilaç kullanarak, sorunlu organdaki Nörovejetativ sonlanmalara, Gangliyonlara, Medullaspinalis veya santral sinir sistemiyle alakalı ( karanial sinirler gibi ) noktaların, bozucu alanların ( çürük diş, aşı skarı, ameliyat skarı ) %1 lik lokal anestetik ile yıkanması ve bloke edilmesi tekniğine dayalı bir tedavi yöntemidir.

Adana Nöral Terapi Merkezi

Manuel Terapi

Bio Enerji

Refleksoloji

Mezoterapi

Nöral Terapi