Akupunktur

Laser Akupuntur

Hacamat

Tıbbi Sülük

Ozon Tedavisi

Çukurova Ünİversİtesİ

Tıp Doktoru Dİploması

Gazi Ünİversİtesİ

Akupunktur Sertİfİkası

Akupunktur DerneĞİ

Akupunktur Sertİfİkası

SaĞlık BakanlıĞı

SÜLÜk Tedavİ Sertİfİkası

SaĞlık BakanlıĞı

Kupa/Hacamat Sertİfİkası

Akupunktur DerneĞİ

Akupunktur Sİmpozyumu

Akupunktur DerneĞİ

Akupunktur Semineri

Akupunktur DerneĞİ

Akupunktur Semİnerİ

Akupunktur DerneĞİ

Hospİtalİzasyon Kursu

Akupunktur DerneĞİ

Kulak Akupunkturu

Akupunktur DerneĞİ

Kulak akupunkturu

Akupunktur DerneĞİ

kulak hospİtalİzasyon

Akupunktur DerneĞİ

kulak akupunkturu

Acupuncture Odys.

Senpozyum

Akupunktur DerneĞİ

VÜcut akupunkturu

İst. Akupunktur DerNEĞİ

EĞİTİm katılımı

Akupunktur DerneĞİ

Farmakolejİ ve Akupunkt

İst. Akupunktur DerNEĞİ

akupunktur semİnerİ

Akupunktur DerneĞİ

kulak akupunktur

Akupunktur DerneĞİ

akupunktur kursu

M. EĞİTİm bakanlıĞı

ustalık belgesİ

Ozon Terapİ DerneĞİ

ozon terapİ kursu

saĞlık bakanlıĞı

dİabet ve obezİte

akupunktur kongre

uluslararası katılım

saĞlık bakanlıĞı

aİle hekİmlİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

muayene uygunluk

Japanese acupunct

medİcal acupuncture

akupunktur kongre

ulusLARARASI katılım

İstanbul symposİum

katılım belgesİ

medİcal ozone

katılım belgesİ

m. eĞİTİm bakanlıĞı

usta ÖĞRETİCİ bel.

.

katılım belgesİ

saĞlık bakanlıĞı

akupunktur tedavİsİ

saĞlık bakanlıĞı

proloterapi belgesİ

saĞlık bakanlıĞı

ozon uygulama

saĞlık bakanlıĞı

mezoterapİ uygulama

Manuel Terapi

Bio Enerji

Refleksoloji

Mezoterapi

Nöral Terapi